365Bet过关投注怎么弄_365Bet过关投注怎么弄
 
当前位置: 首页 » 通知公告 关于“家庭社会学”本科通识课程停开的公告 发布时间:2018-12-28 浏览次数:

关于“家庭社会学”本科通识课程停开的公告

 

各位同学:

   因2019年春季本科通识课程“家庭社会学”任课教师工作变动,经开课单位申请,决定停开该课程。

   请已经选课的同学及时改选其他课程,由此给您带来不便,敬请谅解。

 

 

 

                                          教务部   哲学学院

                                          2018年12月28日
365Bet过关投注怎么弄_365Bet过关投注怎么弄